Yatırımcılar için Web3 oyun analitiği

Yatırımcılar için Web3 oyun analitiği

Paylaş
Ulaş Utku Bozdoğan: Yatırımcılar için Web3 oyun analitiği

Yatırımcılar, Web3 oyunlarına yatırım yaparken, oyunun uzun vadeli potansiyeli hakkında durum tespiti yapmayı, kullanıcıyla ilgili datalar, grup, yönetişim, oyun varlıklarının likiditesi ve daha fazlası üzere faktörlere bakmayı düşünmelidir. Yatırımcılar, akıllı parayı takip etmek ve projeyle ilgili kamuoyu hassaslığını takip etmek üzere daha büyük piyasa hareketlerini de dikkate almalıdır.

Web3 oyunlarına yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenleri sizler için derledik…

Web3 oyunlarına yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Web3 pazarında aylık oyun hacmi, boğa piyasasının doruğundan bu yana kıymetli ölçüde azalmıştır. Lakin Web3 oyun alanındaki yenilikler canlı kalmaya devam etmektedir ve geliştiriciler daima olarak eserlerini büyütürken uzun vadeli trendlere de odaklanmaktadır.

Mevcut durumda web3 oyun bölümü, 2 bin 500’den fazla faal oyun projesi ve Ağustos 2023 prestijiyle 5,6 milyar dolarlık piyasa bedeliyle canlı bir görünüm sergilemektedir. Bu dinamik bölüm birebir vakitte sahip olduğu potansiyeli gösteren 820 bin faal kullanıcı tabanına sahiptir. Ayrıyeten, 300 milyon dolar fon toplayan ve üst seviye oyunlar sunmayı planlayan Sui ve Mysten Labs üzere şirketlerin kanıtladığı üzere, kesime kıymetli yatırımlar gelmeye de devam ediyor.

GameFi ekosistemi, oyun tokenlerine yatırım yapmak, oyna-kazan modelleri ve projelere yatırım yapmak üzere çok çeşitli fırsatlar sunar. Bununla birlikte, her yatırımın kendi potansiyel getirileri ve riskleri ile birlikte geldiğini anlamak değerlidir. Bu nedenle, yatırım performansını, piyasa likiditesini ve makul projelerdeki kullanıcı iştirakini tesirli bir halde tahlil etmek için güçlü zincir içi analitiklerin kullanılması kuraldır.

GameFi piyasasında riskleri yönetmek ve süratten yararlanmak

Bağımsız yatırımcılar, kurumların sahip olduğu kapsamlı araştırma imkanlarına sahip olmasalar da, oyun piyasası hakkında aydınlatıcı kararlar alabilirler.

Finansman ve kaynak sınırlamaları doğal olarak ferdî yatırımcıları spekülasyon yapmaya yönlendirebilir. Bunun riskleri vardır, zira yüksek mükafatların yanı sıra kıymetli kayıplar da yaşanabilir.

Öte yandan, kişisel yatırımcıların yatırımları üzerinde sahip oldukları direkt denetim, daha süratli karar alınmasını sağlayabilir. Bu çeviklik, süratli tempolu ve daima gelişen oyun dünyasında çoklukla yararlı olabilir. Ferdi bir yatırımcının piyasa değişikliklerine süratle ahenk sağlama ve karşılık verme marifeti, riski azaltmak için dikkatli bir idare gerektirse de potansiyel kar için kullanılabilecek bir avantajdır.

Ulaş Utku Bozdoğan: Yatırımcılar için Web3 oyun analitiği 1

Projelerle ilgili durum tespiti yapılması

Web3 oyun alanında, uzun vadeli yatırımcıların kapsamlı bir durum tespiti yapma ve zincir içi ölçümleri tahlil etme muhtaçlığı kritik değer taşımaktadır. Bu yaklaşım, kapsamlı bir anlayış, risk azaltma ve daha şuurlu karar vermeyi kolaylaştırır.

Uzun vadeli yatırım, kıymetli bir sermaye taahhüdü, daha yüksek seviyede sabır ve yatırımcılardan sağlam bir risk toleransı gerektirir. Sonuç olarak, bu yatırımcılar kararlarını ekseriyetle dikkatli araştırma ve tahlillere dayandırır. Bu, oyunun (veya bir şirketin eşdeğerinin) temellerini, büyüme potansiyelini, rekabetçi pozisyonunu ve öbür ilgili faktörleri incelemeyi içerir.

Web3 oyunları alanında, uzun vadeli yatırımcılar titizlikle araştırılmış çok çeşitli projeleri hedeflemektedir. Titiz bir durum tespiti yaparak ve zincir üzerindeki ölçümleri tahlil ederek, yatırım stratejileriyle uyumlu, dataya dayalı kararlar alabilirler. Bu metodik yaklaşım, birebir vakitte blokzinciri oyun yatırımlarının karmaşık ve dinamik dünyasında gezinmenin anahtarıdır.

Uzun vadeli potansiyel

Hızla gelişen web3 oyun sanayisinde, abartı ile uzun ömürlülük potansiyeli ortasında ayrım yapmak kıymetlidir. Tüm ses getiren projeler uzun vadede kendilerini sürdüremez. Sağlam temellere ve kalıcı potansiyele sahip oyunları belirlemek, başarılı bir yatırımın anahtarıdır.

Uzun vadeli potansiyel çoklukla güçlü bir temele, artan kullanıcı iştirakine ve daima yenilik ve güncelleme geçmişine sahip oyunlarda bulunur. Canlı ve etkileşimli bir topluluk da uzun ömürlülüğe işaret eder ve vakit içinde potansiyel olarak kıymetli getiriler sunabilir. Bu nedenle, uzun vadeli yatırımcıların mevcut abartının ötesine bakmaları ve bir oyunu gelecek için umut verici kılan temel özellikleri değerlendirmeleri gerekir.

Kullanıcı ile ilgili veriler

Kullanıcı her türlü oyun projesinin temelidir ve bu unsur web3 oyun ekosistemleri alanında son derece kıymetlidir. Kullanıcı davranışı ve geri bildirimleri sırf oyunun gidişatını şekillendirmekle kalmaz, birebir vakitte tüm ekosistemi destekleyen sütunları da oluşturur.

İlk evrelerde, yeni kullanıcı akışını dikkatle izlemek kritik ehemmiyet taşır. Bu birinci iştirakçileri takip etmek, oyunun potansiyel başarısı için bir turnusol testi olan birinci cazipliğini ölçmemizi sağlar.

Buna karşılık, oyundaki ömür döngüsünün orta ve sonraki kademelerinde odağımız etkin kullanıcıları izlemeye kaymalıdır. Bu değişim kritiktir zira ekosistemin ivmesini belirleyenler bu angaje kullanıcılardır ve onların faaliyetleri sayesinde belli aktifliklerin tesirini ve elde tutma oranlarını kıymetlendirebiliriz. Ayrıyeten oyunun dizaynının aktifliğini pahalandırmak için kıymetli bir ölçüttür.

Buna ek olarak, yeni ve eski kullanıcıların davranışları ve faaliyetleri oyunun ekonomik ekosistemini etkileyebilir. Bu nedenle, kullanıcıların faaliyetlerini takip etmek oyunun gidişatı hakkında kritik ipuçları sağlayabilir.

Aktif kullanıcıların bu halde dikkatle takip edilmesi, oyunun uzun vadeli potansiyeline dair güçlü bir sinyal verir. Etkin kullanıcı tabanını muvaffakiyetle koruyan ve hatta büyüten oyunların vakit içinde muvaffakiyetlerini sürdürme bahtı daha yüksektir ve bu da web3 oyun dünyasında kullanıcılarla ilgili dataların stratejik ehemmiyetinin altını çizmektedir.

Ulaş Utku Bozdoğan: Yatırımcılar için Web3 oyun analitiği 2

Oyun tasarımı ve ekonomik sistemi

Oyun tasarımı -genel oynanış, tokenomik ve ekosistem tasarımı da dahil olmak üzere- Web3 oyunlarının uzun ömürlülüğü ve muvaffakiyetinde kritik bir faktördür. Çoklukla, teknik incelemelerinden oyun dizaynına genel bir bakış elde edebiliriz.

Örneğin, tipik bir web3 oyunu NFT’ler, tokenlar ve başka oyun gereçleri üzere ögeleri içerir. Bu anlayış, yatırımcıların hangi tokenlerin yahut NFT’lerin bedel kazanma potansiyeline sahip olduğunu belirlemelerine yardımcı olabilir. Ayrıyeten, bu para kazanma fırsatının sürdürülebilirliğini ve potansiyelini de değerlendirebilirsiniz.

Tokenomik ve token dağıtımı

Dikkate alınması gereken bir başka konu da, oyun dizaynının bir kesimi olan oyunun tokenomik özelliğidir.

Tokenomikler, oyun içindeki ekonomik etkileşimleri ve teşvikleri şekillendiren ve oyuncu iştiraki ile elde tutma konusunda kritik bir rol oynayan blokzinciri tabanlı oyunların eşsiz bir tarafıdır. Bu tokenomik anlayışı, insanların oyun iktisadına etkin olarak katılmalarını sağlayarak, daima gelişen oyun pazarındaki dinamik değişikliklere ahenk sağlamalarına imkan tanır. Temelinde tokenomics olan oyuncular, oyunun ekosisteminin ayrılmaz bir modülü olmak için motive olur, canlı ve sürdürülebilir bir oyun topluluğunu teşvik eder.

Buna ek olarak, varlıklı ve yenilikçi oyun tasarımı, oyunun cazibesini artırarak kullanıcılar için daha eğlenceli ve ilgi alımlı hale getirir ve böylelikle uzun vadeli potansiyelini artırır. Eşsiz ve sürükleyici tecrübeler sunma mahareti, her başarılı oyunun merkezinde yer alır ve web3 ortamında kıymeti daha da artar. Bu oyunları klâsik oyunlardan ayıran ademi merkeziyetçilik, birlikte çalışabilirlik ve oyuncu egemenliği üzere web3 özelliklerinden tam olarak yararlanmak için sağlam oyun tasarımı gereklidir.

Token dağıtımı, bir oyunun uzun vadeli potansiyelini ve iktisadının bütünlüğünü tahlil ederken vazgeçilmez bir ögedir. Oyunun mahallî tokenlarının oyuncular, geliştiriciler ve yatırımcılar üzere çeşitli paydaşlar ortasında nasıl dağıtıldığını söz eder.

Tokenların dağılımı ekseriyetle ekip tarafından belirlenir. Fakat yeniden de dataları tahlil edebilir ve tokenların sırf ekip sahipliği ve kullanıcıya nazaran değil, genel dağılımına da bakabiliriz. Data analistleri, token dağılımını her bir kişinin cüzdan bakiyesine nazaran belirleyebilir. Örneğin, insanların yüzde 1’i tokenların yüzde 90’ına sahipse, bu çok tehlikeli olur ve token fiyatı küçük bir küme insan yüzünden süratle değişir.

İdeal olarak dağıtılmış bir token iktisadı, tek bir kuruluşun çok sayıda tokenı denetim etmediği bir iktisattır. Bu sırf tüm iştirakçiler için eşit bir oyun alanı sağlamakla kalmaz, tıpkı vakitte onları tek bir kuruluş tarafından fiyat manipülasyonu riskinden de korur.

Ulaş Utku Bozdoğan: Yatırımcılar için Web3 oyun analitiği 3

Yönetişim

Yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken bir öteki kıymetli konu da projenin yönetişimidir. Bir web3 projesi bağlamında yönetişim, proje içinde karar alma sistemlerini ve süreçlerini tabir eder. Hakikaten merkezi olmayan bir sistemde, token sahipleri ekseriyetle projeyi etkileyen kritik mevzularda oy kullanma yetkisine sahiptir. Bir projenin yönetişim modeli hakkındaki bilgiler ekseriyetle projenin tanıtım evrakında yahut resmi evraklarında bulunabilir.

Merkezi olmayan ve kapsayıcı bir yönetişim modeline sahip projelerin ekseriyetle yatırımcıların çıkarlarını daha fazla koruduğu kabul edilir. Bunun nedeni, merkezi olmayan bir yönetişim modelinin şeffaflığı ve adaleti teşvik etmesi ve sırf birkaç kişinin faydasına olacak kararların alınması riskini azaltmasıdır.

Yatırımcının korunması

Hızla gelişen web3 dünyasında, yatırımcıların korunması çoklukla sayısız faktöre bağlıdır.

Akıllı mukavele güvenliği ve mevzuata uygunluğa ek olarak, token dağıtımı ve proje yönetişimi en kıymetlileridir. Yatırımcılar, tokenların kıymetli bir kısmını elinde bulunduran büyük paydaşlar olan “balinalar” tarafından yapılan piyasa manipülasyonunun kurbanı olmamak için bilgi değişimlerini izleyerek ve token dağıtım modellerini inceleyerek uyanık kalmalıdır.

Piyasa hareketlerine odaklanarak karar verme

Yüksek risk, yüksek ödül paradigmasıyla bilinen bir bölüm olan web3 oyunlarına yatırım yapmak, kapsamlı bir araştırma ve dalın karmaşıklıklarını derinlemesine anlamayı gerektirir. Bu yeni gelişen dalın spekülatif yapısı, her vakit bir yatırımcının risk toleransına uygun olarak dikkatli karar vermeyi gerektirir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, şuurlu kararlar vermek ve riski en aza indirmek için tüm ögeleri ve detayları dikkatle pahalandırmak, kapsamlı bir durum tespiti yapmak ve zincir içi ölçümleri tahlil etmek çok kıymetlidir. Bu adımları atarak, nihayetinde riski en aza indirirken kârı en üst seviyeye çıkaran kapsamlı bir karar verebilirsiniz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz oy kullanılmadı)
Loading...

Yorum Yap