Level Finance (LVL) nedir?

Level Finance (LVL) nedir?

Paylaş
Ulaş Utku Bozdoğan: Level Finance (LVL) nedir?

Level Finance, BNB Zinciri ekosisteminin destek noktası haline gelen ve yakın vakitte Arbitrum’a taşınan merkezi olmayan bir perp DEX’tir. Temel odak noktası ise gerçek getiri ve likidite sağlayıcıları ile paydaşlara mükafatların ödenmesidir.

DeFi uygulamaları son yıllarda giderek daha sofistike hale geldi ve giderek TradFi hizmetlerini daha yakından yansıtmaya başladı, lakin birebir vakitte büsbütün şeffaf ve kendi kendine nezaret altında olma üzere muazzam bir avantaja da sahip olduğunu unutmayalım.

DeFi’de büyümeyi yönlendiren ve sermaye yutma fonksiyonu gören en dikkat cazip anlatılardan ikisi, perp DEX’lerin ve likit staking türevi protokollerinin yükselişi olmuştur. Pekala, neden? Zira kanıtlanmış bir pazar talebine hizmet ediyorlar.

Piyasa olgunluğu doğal olarak daha fazla ticaret faaliyetine yol açar ve türev piyasalar her vakit yerleşik piyasaların üzerinde gelişir. Bunlar, mülkiyetin gerektirdiği rastgele bir komplikasyon olmaksızın, kullanım kolaylığı ve teşhir nedeniyle tipik olarak temel piyasadan daha büyük hale gelir.

Öte yandan SEC’in son zamanlardaki açıklamaları merkezi borsa kullanıcıları için dehşet ve meçhullüğü tekrar gündeme getirdi. Varlıklarını CEX’lerde tutan kullanıcılar, kıymetli ölçüde karşı taraf riski üstlendikleri için birçok kripto yatırımcısı, güvenlik ve müdafaayı kendi ellerine alarak varlıklarının kendi kendine sorumluluğunu tercih ediyor.

Level Finance ve risk yönetimi

Level Finance takımının en kıymetli tanıtımı Dilimlerdir. RMLP (Risk İdaresi ve LP Kıdemliliği) olarak anılan bu tasarım çerçevesi, likidite sağlayıcılarının protokolle nasıl etkileşime girdiğini değiştirir.

Dilimler, en yaygın olarak MSB’ler (İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler) ve tahviller üzere öbür borçlanma araçlarıyla ilişkilendirilen TradFi’den gelir. Dilim, muhakkak bir yatırımcı kümesi için daha cazip/pazarlanabilir hale getirmek için riske yahut başka özelliklere nazaran bölünmüş daha büyük bir menkul değerler havuzunun bir kısmıdır.

Level Finance’te, LP’ler hangi dilime likidite sağlamak istediklerini seçerler. Bu, maruz kalınan riskleri ayırır ve bu riski daha yüksek risk toleransı olan LP’lere ayırarak tüm hatalı DEX’lerin karşılaştığı kronik sıkıntılardan biri olan uzun vadeli riski ele alır.

Perp DEX likidite çarkı şu formda çalışır: daha fazla likidite daha az fiyat tesiri manasına gelir, bu da daha fazla ticarete yol açar, daha fazla ticaret ticaret fiyatlarını artırır, daha yüksek ticaret fiyatları daha fazla likidite sağlanmasını teşvik eder ve volan kendini tamamlar.

Ulaş Utku Bozdoğan: Level Finance (LVL) nedir? 1

Level Finance özellikleri

Level Finance, şeffaflığa, şahsî nezaret yaklaşımına, kullanım kolaylığına, gelişmiş risk idaresine ve mülkiyete odaklanan merkezi olmayan bir hatalı DEX’tir. LLP (Seviye Likidite Sağlayıcı) endeksinde bulunan kolaylaştırılmış tavır, tüm protokol boyunca ortaya çıkar. Kullanıcılar, hem Piyasa hem de Limit buyrukları ile spot ve kaldıraçlı ticaret yapabilirler. BNB Zincirinde alınıp satılabilir varlıklar ortasında BTC, ETH ve BNB bulunur ve Arbitrum’da BTC, ETH ve ARB bulunur.

Level Finance arayüzü

Level Finance arayüzü, kullanıcıların sipariş tiplerini ve süreç taraflarını (uzun yahut kısa) seçebilecekleri bir ticaret panosu olan tanıdık bir TradingView tablosu sunar. Kullanıcılar ayrıyeten – kaldıraçlı durumlar için geçerli olan, varlığın kullanımına bağlı olarak değişen – ve dilek ettikleri varlık için mevcut mevcut likiditeyi de bulabilirler. Desteklenen teminat, LLP’deki varlıkları yansıtır.

Level Finance, fiyat akışları için Chainlink Oracles’ı kullanır ve tasfiyeler için Chainlink ve Pynth Hizmetlerini kullanır. Kullanıcılar ayrıyeten Analytics sayfasında Level’in AUM’sinin (Yönetim Altındaki Varlıklar) tam bir dökümünü bulabilir. Level’deki hoş bir özellik, kullanıcıların likidite sağlayan rastgele bir cüzdanın karlılığını görmelerine imkan sağlayan LLP Tracker’dır . Alınan fiyatları, PnL’ye karşı Trader’ı ve destek varlıkların değerlemesindeki değişikliği ayrıntılandırır.

Level ile nasıl gelir elde edilir?

Protokolün birincil gelir kaynakları, LLP’ler için durum fiyatları, tasfiyeler ve ilgili fiyatlar, borçlanma fiyatları, takas fiyatları ve basım ve yakma fiyatlarından gelir.

Yatırımcılar, sanayi standardı olan kaldıraçlı bir ticareti açmak ve kapatmak için yüzde 0,1 ödüyorlar ve LLP’lerle bağlı basma ve yakma fiyatları, düşük yüklü varlıklar için azaltılan ve fazla kilolu varlıklar için artırılan fiyatla ülkü varlık oranlarını teşvik ediyor. Level çoklukla hatalı DEX’lerin standart iş modelini uygular, lakin gelir paylaşımı stratejisiyle kendisini farklılaştırır.

Level tarafından üretilen gelir, ekosistemdeki farklı aktörler ortasında paylaştırılır. LLP’ler yüzde 45, LVL stake’leri yüzde 10, DAO Hazinesi yüzde 30, LGO stake’leri yüzde 10 ve yüzde 5’i geliştirme, yani takım için ayrılmıştır. Genel olarak, platform fiyatlarının yüzde 95’i kullanıcılara gidiyor. Level Finance’in bir kamu hizmeti/mal olarak sınıflandırılması bu nedenledir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz oy kullanılmadı)
Loading...

Yorum Yap