“Türkiye’deki yetişkinlerin yarısı kripto yatırımcısı”

“Türkiye’deki yetişkinlerin yarısı kripto yatırımcısı”

Paylaş
Ulaş Utku Bozdoğan: “Türkiye’deki yetişkinlerin yarısı kripto yatırımcısı”

CoinMarketCap’e nazaran dünyanın en âlâ 5 kripto Borsasından biri olan KuCoin, “Into the Cryptoverse” isimli araştırma raporu serisinin 15’inci sürümü olan “Türkiye’deki Kripto Kullanıcılarını Anlamak” başlıklı araştırma sonuçlarını yayınladı.

Rapor, Türkiye’deki kripto ekosistemine ışık tutan içgörüler sunarken, Türkiye’deki 18 ile 60 yaş ortasındaki 550 yetişkin kripto yatırımcısı örnekleminden hareketle eğilimleri, tercihleri ve davranışları inceleyerek ülkedeki kripto yatırımları ve yatırımcı profiline dair bedelli bilgiler içeriyor.

Anket, Türk yetişkinler ortasında kripto yatırımcılarının değerli bir artışını ortaya koyuyor ve bu kapsamda Türk yetişkinlerin yarısından fazlasının kripto yatırımına katıldığını gösteriyor. 18 ila 60 yaş ortasındaki Türk nüfusunun kripto yatırımcısı oranı son 18 ayda içerisinde bulunulan ayı piyasasına karşın yüzde 12 artarak, Kasım 2021’de yüzde 40’tan Mayıs 2023’te yüzde 52’ye yükseldi. Bu durum, Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında yüzde 50’den fazla paha kaybetmesiyle birlikte kriptonun enflasyondan korunma olarak tercih edilmesinin artan bir ilgi ve kabulüne işaret ediyor. Rapor, kripto meraklıları, yatırımcılar ve Türk pazarına genişlemeyi düşünen işletmeler için kıymetli perspektifler sunuyor.

Yatırımcıların yüzde 31’i son çeyrekte katıldı

6 adımda Türkiye’deki Kripto Kullanıcıları’nın yorumlandığı bilgiler ise şöyle;

Anket, Türk yetişkinler ortasında kripto yatırımcılarında değerli bir artış olduğunu gösteriyor ve kripto yatırımcılarının oranının son 18 ayda yüzde 40’tan yüzde 52’ye kadar yükseldiğini ortaya koyuyor. Bu durum, Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında yüzde 50’den fazla kıymet kaybetmesiyle birlikte kriptonun enflasyona karşı bir sığınak olarak tercih edilmesinin artan bir ilgi ve kabulünü gösteriyor. Erkek yatırımcılar hala yüzde 57’lik oranla önde olsa da genç jenerasyon ortasında bayan iştirakinde artan bir eğilim gözlemleniyor. 18 ila 30 yaş ortasındaki kripto yatırımcılarının neredeyse yarısı (yüzde 47) bayan. Bu oran, 45 yaşın üstündeki bayan kripto yatırımcılarının yalnızca yüzde 37 olduğu düşünüldüğünde, kripto benimseme sürecinin daha yaygın hale gelmesiyle cinsiyet farkının giderek azaldığını gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 36’sı 100 bin liranın üzerinde yatırım yapıyor

Kripto yatırımcılarının yaş dağılımına bakıldığında genç kuşakların öne çıktığı görülüyor. 31-44 yaş ortası yatırımcılar yüzde 48 ile çoğunluğu oluştururken, 18-30 yaş ortası yatırımcılar yüzde 37 ile onları takip ediyor.

Yapılan ankette yüzde 31’lik kısım son üç ay içinde birinci kripto yatırımını yaparken, bilhassa 30 yaşın altındaki yatırımcıların yüzde 54’ü geçen yıl piyasaya katıldığını belirtiyor, bu da gençlerin tesirini gösteriyor. Tıpkı vakitte, 45 yaş üstü yatırımcıların yüzde 37’si iki yılı aşkın müddettir kripto yatırımı yapıyor, bu da kripto paranın istikrarlı bir benimsenme sürecinden geçtiğini gösteriyor.

Anket sonuçları, 30 yaş altı genç yatırımcıların yüzde 33’ünün 100 bin TL’nin üzerinde yatırım yaptığını gösteriyor. Genç kuşağın yüksek ilgisi ve öteki yaş kümelerinin iştiraki, ülkede kriptonun giderek daha fazla kabul gördüğünün bir işareti olarak öne çıkıyor.

100 yatırımcıdan 58’i gelecekte servet için kripto yatırımı yaptı

Türkiye’deki yetişkin kripto yatırımcılarının motivasyonlarına ve tercihlerine dair anket sonuçları değerli bir görünüm sunuyor. Yüzde 58 oranındaki büyük bir kesim, kripto yatırımlarının temel maksadının uzun vadeli servet oluşturmak olduğunu vurguluyor. Bu perspektif, tüm jenerasyonlar ortasında dengeli bir halde devam ederken, kriptonun finansal özgürlüğe ulaşmada değerli bir araç olarak kabul edildiğini gösteriyor. Farklı yaş kümelerinin motivasyonları ortasında çeşitlilik görülüyor. Daha ileri yaşlı yatırımcılar çoklukla kıymet saklama ve portföy çeşitlendirmesine odaklanırken, genç jenerasyonlar daha çok süreçlerin kolaylığı ve kısa vadeli yararları önemsiyor.

Katılımcıların yüzde 37’si, kripto yatırımının temel hedefinin varlık pahasını korumak olduğunu belirtirken, yüzde 25 ise kriptonun riskleri azaltma ve yatırım portföyünü çeşitlendirme avantajlarını öne çıkarıyor. Bu motive edici faktörler bilhassa 45 yaş üstü yatırımcılar ortasında daha fazla görülüyor.

Kripto tutanların yüzde 34’ü, pratik transferler ve süratli süreçler için kriptoyu tercih ediyor; bu da kriptonun verimlilik ve suratın bedelini yansıttığını gösteriyor. Yüzde 17’lik bir kesim ise kripto piyasasının deneysel ve keşifçi tabiatına uyumlu olarak kısa vadeli kar ve yatırım sürecinin cazibesine vurgu yapıyor. Bu eğilim bilhassa genç kuşaklar ortasında daha besbelli görülüyor.

Bitcoin en ilgi çeken kripto yatırımı

Anket, Türkiye’deki yetişkin yatırımcıların ilgisini çeken kripto para üniteleri ve kavramlar hakkında kıymetli ipuçları sunuyor. Bitcoin, genç jenerasyonlar de dâhil olmak üzere genel yatırımcıların yüzde 71’ini cezbediyor. Ethereum ise genel ilginin yüzde 45’ini ve genç yatırımcıların yüzde 52’sini kendine çekerek ikinci sırayı alıyor.

İstikrarlı para üniteleri (stablecoin’ler), yüzde 33’lük bir kesitten yatırım ilgisi toplayarak, alım-satım, transfer ve paha saklama maksadıyla muteber bir dijital varlık talebini yansıtıyor.

NFT ve Metaverse kavramları da ankette dikkat çekiyor. Yüzde 21’lik bir kesim NFT’ye, yüzde 19’u Metaverse’e ilgi gösterirken, gelişen kategoriler ortasında meme tokenler yüzde 18 ilgi görüyor.

Genel kanının tersine, 31-44 yaş ortası yatırımcılar, NFT, Metaverse ve meme tokenlere en fazla ilgiyi gösteriyor. Halka açık zincirler ve DeFi tokenlerin ise her biri yüzde 12’lik bir ilgi hissesine sahip.

Uzun vadeli yatırım dikkat çekiyor

Anket sonuçlarına nazaran, iştirakçilerin yüzde 70’i kripto ile al-sat yapıyor, bu da kriptoyu yatırım aracı olarak kullanmaya büyük ilgi olduğunu gösteriyor. Ayrıyeten, yüzde 22’si NFT satın almış ve yüzde 19’u HODLing (tutma) ve staking yapmış, bu da dijital koleksiyon eserlerine ve pasif gelir elde etmeye artan ilgi olduğunu gösteriyor. Yaş arttıkça, HODLing, kar sağlama ve staking’e katılan bireylerin yüzdesinin arttığı görülüyor, bu da ileri yaşlı iştirakçilerin daha uzun vadeli yatırım stratejilerine daha eğilimli olduğu öngörüsüyle dengeli bir tablo çiziyor.

Sonuçlar ayrıyeten, kriptonun yalnızca şahsî kullanım için değil, tıpkı vakitte kıymet transferi aracı olarak da düşünüldüğünü gösteriyor. İştirakçilerin yüzde 14’ü kriptoyu armağan emelli kullanırken, yüzde 13’ü eşler ortası para transferleri için kullanıyor. Ayrıyeten iştirakçilerin yüzde 9’u maaş almak yahut ödemek için kripto kullandığını ve yüzde 8’i kâr gayesi gütmeyen kuruluşlara bağış yaptığını belirtiyor, bu da kripto benimsenmesinin istihdamla ilgili süreçlerde ve hayırseverlik emelli kullanımlarında potansiyelini gösteriyor. Genel olarak anket, kriptonun farklı yaş kümelerinde çeşitli kullanım alanlarına sahip olduğunu ve izafi olarak geniş bir kabul gördüğünü vurguluyor.

Kişisel İlişkilerin Gücü: Arkadaşlar ve Topluluklar Kripto Benimsemesini Destekliyor
Kripto cazibesi çoklukla şahıslar ortası etkileşimlerle destekleniyor. Anket, yüzde 57’lik bir kesitin aile yahut arkadaşları sayesinde kriptoyla tanıştığını göstererek, bu tıp ilgilerin yeni yatırımcıları finansal dünyaya çekmedeki değerini vurguluyor.

Topluluklar, kripto teşebbüslerine yönlendirmede yüzde 35’lik bir rol oynuyor. Çevrimiçi platformlar ve mahallî etkinlikler, bireylerin kripto konseptlerini anlamalarını ve Türkiye’deki işbirlikçi kripto topluluğunun tabiatını yansıtan destekleyici bir çerçeve sunuyor.

Genç jenerasyon yatırımlarında toplumsal medya fenomenlerini dinliyor

Katılımcıların yüzde 27’si kripto dünyasına girişi toplumsal medya fenomenlerine dayandırıyor. Bilhassa genç jenerasyon, YouTube (yüzde 41), Twitter (yüzde 34), Telegram (yüzde 29) ve Instagram (yüzde 19) üzere platformlara emniyetli haber kaynakları olarak bakıyor.

Rapora dair yorum yapan KuCoin CEO’su Johnny Lyu bahis ile ilgili, “Türkiye’deki dinamik kripto topluluğuna ışık tutan bu kapsamlı raporu sunmaktan heyecan duyuyoruz. ‘Kripto Cihanına Bakış’ aracılığıyla daha şuurlu bir kripto görüntüsüne katkıda bulunmayı ve kripto para ünitelerinin sorumlu bir biçimde benimsenmesini ve kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu raporun manalı tartışmaları tetiklemesini ve global kripto topluluğunun kolektif bilgi birikimine katkıda bulunmasını umuyoruz” açıklamasını yaptı.

Kripto sanayisinde “Halkın Borsası” olarak bilinen KuCoin, “Kripto Kainatına Bakış” üzere araştırma inisiyatifleriyle kripto paralar ve ardındaki teknolojilerin anlaşılmasını ve benimsenmesini teşvik etmeyi taahhüt ediyor. Bu rapor, okuyucuları içgörülü data ve tahlillerle donatmayı amaçlayarak, kripto alanında şuurlu kararlar alabilmelerini ve kripto dünyasındaki yeni fırsatları keşfetmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz oy kullanılmadı)
Loading...

Yorum Yap