Bitcoin ve Bu Altcoin’leri Düzenleyen Yasanın Unsurları Çıktı!

Bitcoin ve Bu Altcoin’leri Düzenleyen Yasanın Unsurları Çıktı!

Paylaş
Ulaş Utku Bozdoğan: Bitcoin ve Bu Altcoin’leri Düzenleyen Yasanın Unsurları Çıktı!

Önerilen Avrupa Birliği Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi veya MiCA, Avrupa Birliği Parlamentosu’nun Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’nde 14 Mart 2022’de oylamaya sunuldu. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere önerilen yasa tasarısı etkin bir şekilde Bitcoin (BTC) yasağı ile sonuçlanacak olan proof-of-work (PoW) tabanlı kripto paraları kısıtlayan değişiklik reddedildi.

Düzenlemenin arkasında hangi faktörler var?

Kripto varlıklarının çevre düzenlemesi perspektifinden nasıl değerlendirileceği sorusu, kripto varlıklarının diğer tüm finansal ürünler gibi birliğin alanına dahil edileceğini belirten metinden sorumlu Avrupa Parlamentosu ile devam ediyor.  Önerilen düzenleme, Parlamentonun Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi tarafından bu Ocak ayında kabul edilen menkul kıymet tokenları sektörünü ilgilendiren dağıtılmış defter teknolojisine (DLT) dayalı piyasa altyapıları için bir pilot program önerisini de içeren dijital finans paketinin bir parçasıdır.

Ulaş Utku Bozdoğan: Bitcoin ve Bu Altcoin’leri Düzenleyen Yasanın Unsurları Çıktı! 1

AB Komisyonu, kripto varlık sektörünü düzenlemek için çeşitli seçenekler düşünüyor. Sonunda, ulusal rejimlerin uygulanmasıyla AB pasaportu almak için bir tercih rejimi seçeneği yerine, bir AB pasaportu ile kripto varlıklarındaki ihraççılar ve hizmet sağlayıcılar için geçerli olan kuralların AB içinde tam uyumlaştırılması seçeneğini tercih etti. Stablecoin için Komisyon, E-Para Direktifi kapsamındaki düzenlemelerle birlikte özel olarak hazırlanmış bir yasama rejimini tercih etti.

Peki, 14 Mart’ta yapılan oylamanın ardından Konsey, Parlamento ve Komisyon arasında yapılan oylamanın ardından, yılsonundan önce de yürürlüğe girmesi gereken ve dört amacı hedefleyen MiCA Tüzüğü’nün ana hükümleri nedir? Dört amacın içinde şunlar yer alıyor: Yasal kesinlik, yenilikçilik için destek, tüketici, yatırımcının korunması ve piyasa bütünlüğü ve finansal istikrar.

Bitcoin ve altcoin’lere yönelik yönetmeliğin amacı ve kapsamı nedir?

Yönetmeliğin amacı, aşağıdakilerle ilgili kurallar oluşturmaktır:

  • Kripto paraların ihracı ve alım satımına kabul için şeffaflık gereklilikleri.
  • Kripto para hizmet sağlayıcılarının, varlığa dayalı token ihraççılarının ve elektronik paraları ihraç edenlerin yetkilendirilmesi ve denetimi.
  • Varlığa dayalı token ihraççılarının, elektronik para token ihraççılarının ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının çalışması, organizasyonu ve yönetimi.
  • Kripto varlıklarının ihracı, ticareti, takası ve muhafazası için tüketici koruma kuralları.
  • Kripto varlık piyasalarının bütünlüğünü sağlamak için piyasa suistimalini önlemeye yönelik önlemler.
Ulaş Utku Bozdoğan: Bitcoin ve Bu Altcoin’leri Düzenleyen Yasanın Unsurları Çıktı! 2

Düzenleme, AB’de kripto varlıkları ihraç eden veya kripto varlıklarla ilgili hizmetler sunan kişiler için geçerlidir. Yönetmelik aşağıdakiler için geçerli değildir:

  • Finansal araçlar (hisseleri olan şirketler tarafından ihraç edilen hisse senetleri, borç senetleri, toplu yatırım teşebbüslerinde ve finansal vadeli işlem sözleşmelerinde birim veya hisse) veya elektronik para olan kripto varlıklar.
  • Avrupa Merkez Bankası ve üye devletlerin ulusal merkez bankaları, sigorta kuruluşları, iflas işlemlerinde hareket eden bir tasfiye memuru veya yönetici, münhasıran ana teşebbüsleri, bağlı kuruluşları veya diğer bağlı kuruluşları için kripto varlık hizmetleri sağlayan kişiler gibi belirli kuruluşlar veya kişiler. Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve uluslararası kamu kuruluşları.

“Utility tokenların” çıkarılmasına yönelik kurallar

Yönetmeliğin “utility token”lara yönelik bölümü de burada başlıyor.  Bu “utility token’ları”, yani “yardımcı program tokenları” dijital bir platformun ve dijital hizmetlerin çalışmasıyla ilgili finansal olmayan bir amaca sahiptir ve özel bir kripto varlığı türü olarak düşünülmelidir. Bunlar Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) veya Tezos (XTZ) gibi kripto para birimlerini içerebilir.

Ulaş Utku Bozdoğan: Bitcoin ve Bu Altcoin’leri Düzenleyen Yasanın Unsurları Çıktı! 3

Yönetmelik, ihraççı tüzel kişi olmadıkça ve Yönetmelik’e uygun bir tanıtım belgesi hazırlanmadıkça, yetkili makama bildirilmedikçe ve yayınlanmadıkça bir ticaret yeri kripto varlıklarının halka arz edilmesini veya alım satımına kabul edilmesini yasaklamaktadır. Adil, dürüst ve profesyonel davranış ve iletişim, çıkar çatışmalarının yönetimi ve protokol güvenlik standartlarına uygunluk açısından kurallar sağlanır. Rapor hazırlama yükümlülüğü, kripto varlıkları ücretsiz olarak sunulduğunda geçerli değildir. Ayrıca NFT’ler, üye ülke başına 150’den az kişiye sunulan projeler, teklifin tutarı 12 aylık bir süre içinde 1 milyon euroyu geçmeyen veya teklifin yalnızca nitelikli yatırımcılara özel olduğu projelerde de geçerli değil.

Bir varlığa dayalı kripto paralar için kurallar nedir?

Değerlerini stabilize ederek, belirli varlığa dayalı tokenları çıkarmak isteyenlerin bir dönem boyunca 5 milyon euroyu geçmediği sürece, kendi üye ülkesinin yetkili makamından izin alması gerekir.  Yetki, Avrupa pasaportuna erişim sağlar. Whitepaper hazırlanmalıdır. Böyle bir ihraççı, pazarlama iletişimi, çıkar çatışmaları ve yönetişim ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere bir dizi yükümlülüğe tabidir.

Ulaş Utku Bozdoğan: Bitcoin ve Bu Altcoin’leri Düzenleyen Yasanın Unsurları Çıktı! 4

Bu rezerv varlıklar ihtiyatlı ve verimli bir şekilde yönetilmeli, ihraççının varlıklarından ayrılmalı ve kredi kurumlarına veya kripto varlık hizmet sağlayıcılarına emanet edilmelidir. Bu rezerv varlıklar, yüksek likiditeye sahip ve düşük riskli finansal araçlara yalnızca kısmen yatırılabilir. Varlıklara atıfta bulunan token ihraççılarının satın alınması için, satın almaya itiraz edebilecek yetkili makama önerilen edinimi bildirme yükümlülüğü de dahil olmak üzere özel kurallar sağlanmıştır.

Elektronik paranın kripto paralarının ihracı için geçerli kurallar

Bu kategori, tek bir fiat para birimine atıfta bulunarak değerlerini dengelemek amacıyla öncelikle bir ödeme aracı olarak tasarlanan kripto varlıklara karşılık gelir. E-para gibi, bu kripto varlıklar, coin ve banknotların elektronik ikameleridir ve ödeme yapmak için kullanılır. Elektronik para çıkaranlar, bir kredi kuruluşu veya bir elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirmedir.  Ayrıca bir whitepaper çıkarmalıdır.  Elektronik para tokenları yalnızca nitelikli yatırımcılar tarafından tutulabiliyorsa veya 12 ay boyunca ortalama ödenmemiş token miktarı 5 milyon euroyu aşmıyorsa, bu tür bir whitepaper’a gerek duyulmayacaktır.

Bitcoin ve altcoin hizmetleri sağlayıcıları için geçerli kurallar

Kripto para hizmetleri, yalnızca kayıtlı ofisi birliğe üye bir ülkede bulunan ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları olarak yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından sağlanacaktır. Bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirme, birlik genelinde geçerli olacak ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, bir şube aracılığıyla da dahil olmak üzere kuruluş hakkı veya serbestlik kapsamında yetkilendirildikleri hizmetleri birlik genelinde sağlamalarına olanak sağlamalıdır.

Ulaş Utku Bozdoğan: Bitcoin ve Bu Altcoin’leri Düzenleyen Yasanın Unsurları Çıktı! 5

Bitcoin ve altcoin hizmet sağlayıcıları, müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin çıkarları doğrultusunda dürüst, adil ve profesyonelce hareket edecek ve müşterilerine, özellikle ticari iletişimlerinde, bu şekilde tanımlanması gereken adil, açık ve yanıltıcı olmayan bilgiler sağlayacaktır. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterilerini kripto varlıklarının satın alınmasıyla ilgili riskler konusunda uyarmalıdır. Fiyatlandırma politikalarını herkese açık hale getirmeliler ve çeşitli güvencelere sahip olmalılar. Çeşitli hizmetler için gerekli minimum  sermaye tutarı değişse de genel olarak 50.000-150.000 euro aralığında olduğu görülüyor.

Kaynak:  Kripto Koin

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz oy kullanılmadı)
Loading...

Yorum Yap