Kripto Varlık Yasa Tasarısı Çalıştay Raporu yayımlandı

Kripto Varlık Yasa Tasarısı Çalıştay Raporu yayımlandı

Paylaş
Uzman Coin: Kripto Varlık Yasa Tasarısı Çalıştay Raporu yayımlandı

Geçtiğimiz günlerde Kripto Varlık Yasa Tasarısı Platformu tarafından Ankara’da düzenlenen Kripto Varlık Yasa Tasarısı Çalıştayı’nda gerçekleştirilen çalışmalar rapor haline getirilerek yayımlandı.

Kriptovarlıkyasasi.org üzerinden ulaşılabilen 54 sayfalık raporda, blok zinciri teknolojisi ve kripto varlıklarla ilgili olarak verilen bilgilerin ardından bu alanın nasıl düzenlenebileceği konusunda tavsiyeler yer alıyor.

Raporun sonuç bölümünde şu öneriler sıralanıyor:

Kripto varlığa konu edilen tüm kavramların tanımı net bir şekilde yapılmalıdır.Kripto varlık alım-satım platformlarının lisanslamaya tabi tutulmasının olması gereken bir düzenleme
olduğu ancak bu lisanslama sürecinde yatırımcının mağdur edilmemesi ve kripto varlık alım-satımı yapan
kullanıcılara söz konusu teknolojinin yurt içinde kullanımını anlamsızlaştıracak bir kısıtlama getirilmemesi
gerekmektedir.Yalnızca SPK tarafından izin verilen kuruluşlar nezdinde kripto para alım-satımı yapılması düzenlemesinin,
bunlar dışında hiçbir kripto para borsasına alım-satım yapılamayacağı sonucunu doğurması sebebiyle bu
düzenlemenin düzeltilmelidir.Kripto varlıkların olası mevzuatta öngörülen cüzdanlar dışına çıkarılamaması hükmü, mülkiyet hakkının ihlali teşkil etmesi sebebiyle Anayasa’ya aykırı olduğundan kaldırılmalıdır. Kişi – kripto varlık cinsinden – mal varlığı üzerinde, hukuka aykırı olmamak kaydıyla, dilediği gibi tasarruf etme hakkına sahiptir. Bu özgürlük varlıklarını kendi elinde tutma (soğuk cüzdan) veya dilediği borç ilişkisine konu etme hakkını da kapsar. Ayrıca “kapalı devre” bir dolaşım sisteminin, yatırımcıları yurt dışındaki borsalara iteceği ve düzenlemenin amacı ile bağdaşmamasına neden olacağı unutulmamalıdır.SPK’ya mülkiyet hakkını kısıtlayıcı nitelikte, sınırsız yetki verilmemelidir. Belirsiz şekilde, hangi kripto varlıkların listeleneceğine veya kişilerin varlıkları üzerindeki tasarruflara SPK ölçüsüzce müdahale etmemelidir. Yasa ile SPK’nın müdahale alanları çerçevelenmelidir.Yurt dışı cüzdanların kontrol edilmesi ihtimali Türkiye’de ikamet eden kripto varlık yatırımcılarının yurt dışındaki herhangi bir projeye katılımının engellenmesi sonucunu doğuracağından birçok yatırımcıyı mağdur edeceğinden bu şekildeki düzenlemelerin mevzu bahis konusu dahi yapılmaması gerekir.Geçici maddeyle sadece izinli kuruluşlara izin verilmesi durumunda, “kapalı devre piyasa” oluşturması ve izin aşamasında ikincil düzenlemeleri beklemek zorunda kalan şirketler açısından haksız rekabet sonucunu doğurması sebebiyle bu maddede hakkaniyetli düzenleme yapılması gerekmektedir.Merkez Bankası’nın 16 Nisan 2021 tarihinde yayımladığı Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmeliğin hem ekonomik gelişmenin önüne geçilmesine hem de mevcut düzenlemelere ve Anayasa’ya aykırı olması nedeni ile bu yasaklayıcı yaklaşım yerine Avrupa Birliği MiCA düzenlemesi gereği kripto ödemeleri için elektronik para lisansı sisteminin getirilmesi gerekmektedir.Türkiye’de yerleşik kripto varlık alım-satım platformlarının global kripto varlık alım-satım varlıklarla rekabet edebilmesi için Türkiye’de yerleşik olmayan kullanıcıların da platformlara kabul edilmesinin yolu açılmalıdır.Düzenlenmesi öngörülen yasanın diğer mevzuat ve Anayasa Mahkemesi kararları ile uyumlu hale getirilerek çıkarılması gerekmektedir.Kripto varlık yasa düzenlemelerinde Kripto Varlık Yasa Tasarısı Platformu’ndan da uzman kişilerin görüşlerinin alınması ve ortak akılla yasanın vücut bulması gerekmektedir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz oy kullanılmadı)
Loading...

Yorum Yap